Trænerudvikling

For at holde klubbens trænere motiverede og underbygge den udvikling, som ønskes både hos trænerne, men også i klubbens tilbud er det vigtigt, at der løbende laves aktiviteter og uddannelsestilbud til klubbens trænere.

Hvilke muligheder ser jeg for at underbygge det, giver jeg mit bud på her:

Træneruddannelse:
Den formelle træneruddannelse anser jeg for at være et vigtig fundament og har Padel i Danmark pt. det mest strukturerede tilbud med en grunduddannelse bestående af 4 kurser efterfulgt af en Padel Coach-uddannelse.
Læs mere om uddannelsen her: Klik her

Dansk Padel Forbund har også et tilbud om træneruddannelse, men er endnu ikke helt så struktureret, men det arbejdes der hårdt på at den bliver. Der er allerede flere gode tilbud til trænere på DPFs hjemmeside. Klik her

Trænerworkshop
Internt i klubben eller sammen med andre klubber kan der etableres workshops.

Med en workshop er trænerne selv med til at definere indholdet, som kan tage afsæt i et oplæg fra en af trænerne eller en ekstern træner, som er indbudt.

En træner workshop kan have en varighed fra 3-8 timer eller laves som et weekendseminar.

Træneren er selv ansvarlig for sin udvikling
Det er vigtigt at slå fast, at den enkelte træner selv er ansvarlig for at sikre sin udvikling og dette kan også gøres ved at holde sig i kontakt med andre trænere eller hvis det er muligt at besøge en anden træner og overvære dennes træning.

Træneren kan også bede en anden træner i klubben om at overvære sin træning og komme med feedback på det træneren ser og oplever. Det kan være givende for begge parter.