Trænerudvikling

Vi ønsker alle at udvikle os, spillerne ønsker at udvikle sig, klubbens trænere ønsker at udvikle sig.

For at skabe et forbedret samarbejde og en fælles linje i klubbens træning, kan der laves en trænersamling eller der kan laves løbende samlinger henover sæsonen.

Samlingerne kan have forskellige temaer, som trænerne i fællesskab drøfter og kommer frem til en klubholdning til emnet, og der kan arbejdes med elementer i træningen.

Dermed bliver alle klubbens trænere involveret og medansvarlige for alle hold, som er i klubben og de vil lettere kunne fungere som vikar, såfremt den ansvarlige træner for et hold får forfald.

Der kan også til en samling kontaktes en træner fra en naboklub eller en fra en større klub, som kan komme med et specifikt oplæg og give klubbens trænere nogle værktøjer til deres træning.

Trænersamlingerne kan laves som workshops, hvor trænerne arbejder sammen og med hinanden og derigennem også udvikler sit eget spil.