Trænerfilosofi

Trænerfilosofi

Min filosofi har tilpasset gennem årene, hvilket jeg anser som ganske naturligt, ikke mindst set i lyset af at jeg har været træner siden 1983 (i forrige århundrede).

I mine unge dage, som tennistræner, var jeg nærmest kompromisløs ifht. teknikken og benarbejdet, men det var også en tid, hvor rammerne for teknik mv. ikke var særlig vide, men der var nærmest strikse måder at slå på. På nogen måder egentligt meget lettere at være træner, og så alligevel ikke.

I dag er der nærmest ingen “regler” men i høj grad fokus på at din teknik er effektiv og ikke giver skader på sigt.

Padel er ifht. et tennis et lettere spil at gå til og rigtig mange kommer igang uden instruktion eller guidning ifht. teknik mv. så det kan give nogle udfordringer på sigt, idet rigtig mange ikke benytter hammergrebet og dermed risikerer at få en overbelastning af deres albue og håndled.

Derfor anbefaler jeg altid nye spillere at få en instruktion/træning inden de for alvor kaster sig ud i padelspillet.

Min trænerfilosofi kan opdeles i følgende:

  • Glæde
  • Teknik
  • Udbytte
  • Spil selv

Glæde
For at have lysten til at spille padel og til at fortsætte spillet er det vigtigt, at du som spiller har glæden ved spillet!

En spiller kan sagtens i en kortere periode mangle glæden ved spillet, men den skal hurtigt indfinde sig igen ellers mistes motivationen!

Teknik
Jeg har stadig en drøm om, at enhver padelspiller skal opleve at have den ultimative og optimale teknik og en elegance i sit spil! Og samtidig en høj effektivitet!

Med tiden er jeg blevet rundet i kanten ifht. at nå mit mål, for det er ikke mit mål som skal nås med den enkelte spiller, men det er spillerens mål, som skal nås! Her er det dog min opgave, som træner og coach, at bibringe spilleren både indsigt og forståelse for, hvad der er opnåeligt, og hvad der er realistisk!

Det vigtigste i dag for mig er, at den enkelte spiller har en fornuftig og effektiv teknik, som giver spilleren et positivt udbytte af sit spil og medvirker til at minimere risikoen for skader!

Dog skal jeg pointere, at jeg i højere grad har fokus på, at ungdomsspillere sikres en teknik, hvor der er udviklingsmuligheder, så de ikke bliver begrænset i deres tekniske udvikling på sigt!

Udbytte
Udbyttet for den enkelte spiller kan variere meget, men for mig er det vigtigt, at enhver spiller går fra sin træning med et positivt udbyttet, har fået tilført noget nyt. Det kan være en lille detalje, men det kan også være, at spilleren har fået tilført et nyt slag eller en ny taktik!

Udbyttet skal naturligvis sættes i forhold til formålet med træningsseancen!