Trænerfilosofi

Min filosofi, som træner, kan deles i 4 punkter, som ses herunder

  • Glæde
  • Teknik
  • Udbytte
  • Spil selv


Glæde

For at have lysten til at spille tennis og til at fortsætte spillet er det vigtigt, at du som spiler har glæden ved spillet!

En spiller kan sagtens i en kortere periode mangle glæden ved spillet, men den skal hurtigt indfinde sig igen ellers mistes motivationen!

Teknik
Jeg har stadig en drøm om, at enhver tennisspiller skal opleve at have den ultimative og optimale teknik og en elegance i sit spil! Og samtidig en høj effektivitet!

Med tiden er jeg blevet rundet i kanten ifht. at nå mit mål, for det er ikke mit mål som skal nås med den enkelte spiller, men det er spillerens mål, som skal nås! Her er det dog min opgave, som træner og coach, at bibringe spilleren både indsigt og forståelse for hvad der er opnåeligt, og hvad der er realistisk!

Det vigtigste i dag for mig er, at den enkelte spiller har en fornuftig og effektiv teknik, som giver spilleren et positivt udbytte af sit spil og medvirker til at minimere risikoen for skader!

Dog skal jeg pointere, at jeg i højere grad har fokus på, at ungdomsspillere sikres en teknik, hvor der er udviklingsmuligheder, så de ikke bliver begrænset i deres tekniske udvikling på sigt!

Udbytte
Udbyttet for den enkelte spiller kan variere meget, men for mig er det vigtigt, at enhver spiller går fra sin træning med et positivt udbyttet, har fået tilført noget nyt. Det kan være en lille detalje, men det kan også være, at spilleren har fået tilført et nyt slag eller en ny taktik!

Udbyttet skal naturligvis sættes i forhold til formålet med træningsseancen!

Spil selv
En af de største udfordringer vi som trænere står med er at få spillerne til at spille selv, især når vi taler ungdomsspillere.

Derfor er en stor del af træningen bygget op med henblik på at spillerne rustes til at kunne spille selvstændigt med hinanden uden at der er en træner til stede!

På børnesiden skal der arbejdes med at få etableret spil mellem barn og forældre, som man kender fra bl.a. gymnastikken!