TPN HT-reglement

Holdturneringsreglement 2024

§ 1       Deltagelse

Stk. 1
Alle klubber, som er beliggende i Netværk Nords område, dvs. Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune, kan deltage.

Stk. 2
Klubberne i netværket kan beslutte at invitere andre klubber med også.

Stk. 3
Der er tilmelding til holdturneringen. Nærmere procedure fastsættes af den gruppe, som administrerer holdturneringen.

Stk. 4
Der kan besluttes at opkræve et deltagergebyr.

§ 2       Ledelse

Stk. 1    
Holdturneringen ledes af en gruppe nedsat af klubberne på et netværksmøde i foråret.

Stk. 2    
Gruppen udpeger en Turneringsleder, evt. en for hver afdeling (tennis/padel).

Stk. 3    
Gruppen er højeste myndighed og træffer afgørelser i alle sager vedr. fortolkninger af dette reglement.

Stk. 4    
Der forventes ikke protester, da der er tale om holdturnering med højst socialt mål og uoverensstemmelser løses på stedet og i en sportslig ånd.

§ 3       Overtrædelser og sanktioner

Stk. 1    
Møder et hold med færre spillere end foreskrevet gennemføres de kampe, som er muligt. Ikke mulige kampe registreres som vundet 6-0 6-0 til det hold, som kan stille det nødvendige antal spillere.

Stk. 2    
Møder et gæstende hold frem til en match, og der ikke er reserveret baner, vil hjemmeholdet blive dømt som tabere, medmindre det gæstende hold accepterer at gennemføre matchen på et senere tidspunkt. Nyt spilletidspunkt aftales med det samme og meddeles gruppen samme dag.

Stk. 3    
Hjemmebaneklubben er forpligtet til senest 2 dage efter matchens gennemførelse at indsende resultatet til turneringslederen. Indsender et hold sit resultat mere end 2 dage for sent dømmes de som tabere.

§ 4       Holdturneringens sammensætning

Stk. 1    
Der spilles i følgende kategorier
 – Tennis
 – Padel

Stk. 2    
Holdturneringen er ikke niveaudelt, hvorfor der pt. ikke er tale om op- og nedrykning.

Stk. 3    
Kun spillere, som er fyldt 18 år, kan deltage.

Stk. 4    
Holdturneringen udbydes i følgende rækker:
  I)   Damer – 4 damedoubler – min 4 damer
  II)  Herrer – 4 herredoubler – min 4 herrer
  III) Mix – 2 mixdoubler, 1 damedouble og 1 herredouble – min 2 damer og 2 herrer

§ 5       Turneringsplan

Stk. 1    
Turneringsplanen fastlægges af gruppen, og der forsøges taget hensyn til, hvis en klub har flere hold således, at de ikke spiller hjemme samme dag.

Stk. 2    
Hjemmebaneklubben fastsætter starttidspunktet, og dette skal meddeles i god tid modstanderklubben og senest 10 dage før spilledagen. Hjemmebanen klubben skal tage hensyn til den gæstende klubs transporttid.

§ 6       Matchformat

Stk. 1    
Dame- og herrerækken
En match består af 4 doubler.
Hvert hold består af minimum 4 spillere.

Stk. 2    
Mix-rækken
En match består af 2 mix-doubler, 1 damedouble og 1 herredouble.
Hvert hold består af minimum 2 damer og 2 herrer.

Stk. 3    
Alle kampe spilles bedst af 3 sæt, hvor de to første er tie-break sæt, dvs. tie-break ved stillingen 6-6. Et evt. 3. og afgørende sæt afgøres som en match tie-break til 10 point.

Stk. 4    
Der spilles med Golden Point (No Add.) ved stillingen A40 i et parti.
Dette betyder, at modtagerparret må bestemme til hvilken modtager, der skal serves til. Der serves til den side (lige eller ulige), som modtageren er placeret i.

Stk. 5    
En kamp, der vindes ”Walk Over – WO”, noteres som 6-0 6-0 WO.

Stk. 6    
I tilfælde af, at en spiller må opgive, efter kampen er startet, noteres stillingen efterfuldt af ”RTD”. Den tælles frem til kortest mulige sejr.
Eks. 6-2 2-2 RTK – (2–0 / 12–4)

§ 7       Afgørelse af placeringer

Stk. 1    
Der benyttes følgende pointgivning efter en match:
Hver kamp, der vindes, giver et point dvs.
        Sejr                4-0                4 point til vinder – 0 point til taber
        Sejr                3-1                3 point til vinder – 1 point til taber
        Uafgjort        2-2                2 point til hvert hold

Stk. 2    
Det hold, som ved puljespilsafslutning har flest point, vinder puljen.
Et hold, som har vundet alle sine matcher, vil altid uanset antal point vinde puljen.
Et hold, som har tabt alle sine matcher, vil altid slutte sidst i en pulje.

Stk. 3    
Ved pointlighed i en pulje afgøres placeringen således:
     I)     Indbyrdes opgør (kun ved to hold)
     II)    Differencen mellem vundne og tabte kampe
     III)   Differencen mellem vundne og tabte sæt
     IV)   Differencen mellem vundne og tabte partier
     V)    Lodtrækning

§ 8       Matchafvikling

Stk. 1     Bolde
Der spilles med et rør nye bolde til hver bane, der spilles på.
4 bolde til tennis og 3 bolde til padel.

Stk. 2     Baner
Der tilstræbes at spille på 2 baner om muligt. Hjemmebaneklubben sørger for spilleklare baner.

Stk. 3     Faciliteter
Hjemmebaneklubben sørger for at informere den gæstende klub om omklædningsfaciliteter mv. samt forplejning. Der anbefales, at den arrangerende klub sørger for let forplejning til alle spillere uden betaling.

Stk. 4     Holdopstilling
Forud for matchens start skal der udveksles holdopstillinger de to holdkaptajner imellem således, at der ikke opstår tvister om kampafviklingen.
I tilfælde af, at der opstår skader undervejs, kan der indsættes en reserve for at sikre kampens afvikling.

Stk. 4    
Bliver det grundet vejrforhold nødvendigt at afbryde en kamp, skal holdkaptajnerne straks aftale det videre forløb. Herunder aftale et nyt spilletidspunkt, såfremt det ikke er muligt at genoptage kampene.
Dette spilletidspunkt meddeles turneringslederen.

§ 9       Resultatformidling

Stk. 1    
Resultaterne af en match indsendes hurtigst muligt og senest dagen efter matchens afvikling.

Stk. 2    
Gruppen fastsætter den endelige resultatformidling ved turneringens planlægning.

Dette reglement er udarbejdet af holdturneringsgruppen 2024 bestående af:
Jette Pedersen, BTI Tennis
Erik Jan Pedersen, Hirtshals Tennis- og Padelklub
Johan Tramm Kejser, Sindal Tennis og Padelklub
Johnny Carlsen, SEIF Tennis
Jørgen Nørgaard, Dronninglund Tennis & Padel / tovholder TPN